HTTPS Interception Detection

Se https://www.grc.com/fingerprints.htm
Se https://www.grc.com/ssl/ev.htm

OBS:
Om du går till dessa sidor (med Firefox eller Chrome) och text i grönt visas vid ”hänglåset” högt upp i webbläsaren, har du nått ”grc.com” OCH sidornas innehåll är INTE förfalskat.

Mer detaljer finns (på engelska) bakom länkarna ovan.

Gör på detta sätt för att se om din access (till ”x”) med HTTPS har blivit avlyssnad:

1. Använd Firefox (eller Chrome) som webbläsare.
2. Gå till https://www.grc.com/fingerprints.htm
3. Om INTE grön text visas vid ”hänglåset” HAR någon avlyssnat din access dit.
Dvs du kan avbryta nu, du har fått svar på din fråga.

4. Om grön text visas vid ”hänglåset” har du korrekt och oförstörd access till
https://www.grc.com/fingerprints.htm
5. Skriv in till vänster om knappen ”Fingerprint Site” värdet på ”x”, på sidan
https://www.grc.com/fingerprints.htm
6. Tryck på knappen ”Fingerprint Site”.
7. Nu visas högt upp på sidan om ”x” är en site av typen EV (och fingeravtryck för ”x”).

8. Om ”x” är av typen EV, gå till ”x” och kolla om grön text visas vid ”hänglåset”.

Om ”x” INTE är av typen EV, gå till ”x” och jämför fingeravtrycket för ”x” (som webbläsaren visar från certifikatet för ”x”) med det fingeravtryck som visas för
”x” på https://www.grc.com/fingerprints.htm

Om du i punkt 8 får olika fingeravtryck, KAN det (t.ex för Amazon eller Google) bero på att de använder många olika certifikat, och att din access till dem har fått ett certifikat, och ”grc.com” har vid SIN access fått ett annat certifikat.

Dvs:
Om du i punkt 8 ser samma fingeravtryck, är din access INTE avlyssnad.
Om du i punkt 8 ser olika fingeravtryck, är din access i detta fall KANSKE avlyssnad.

The TNC2 is coming…

All the things that made the TNC1 great — made even better.

Se http://www.mobilinkd.com/tnc2/

GPS finns inbyggt i många mobiler:

Man kan då köra APRSdroid i sin Android-mobil, och sända ut sin position via Internet (och via ”TNC2” även med en VHF-radio).
Radiofrekvensen för APRS i Sverige är 144,8 MHz (i ett av amatörradiobanden), och man använder där 1200 bps paketradio (frekvensskift 1200 baud).

PS. Man tjänar USD 10 om man beställer nu, jag har gjort det. DS.

PPS. Leverans nu på väg till mig. DDS.

Från deras hemsida:

Why a Mobilinkd TNC?

– A better user interface for mobile APRS than any existing APRS radio.
– Low cost — much less expensive than existing purpose-built APRS gear.
– Battery powered and Bluetooth connected — just one cable.
– Excellent performance — tunable for optimum performance with your radio.
– Both ready to go with minimal configuration and yet completely hackable for those hams that have to know how their gear works and improve it.

Varför VPN är säkrare än enbart HTTPS

När man i sin webbläsare anger ”https://www.sr.se” kommer det att synas på Internet att man vill just gå krypterat till en nod för ”Sveriges Radio” (www.sr.se).

När man använder ett VPN (t.ex ”Freedome” för Android) syns det bara att man krypterat går till ”VPN-säljarens” nod på Internet.
Vart man själv därifrån vill surfa (till ”https://www.sr.se”) syns inte. Det syns bara att någon av VPN-säljarens kunder vill gå till ”https://www.sr.se” (ut från VPN-säljarens nod).

En beskrivning hur t.ex en arbetsgivare kan läsa det du surfar på jobbet (om enbart HTTPS används), finns på www.grc.com (engelska)

OBS. Gratistjänsten ”Tor” krypterar inte på egen hand trafiken, dvs Tor ger inte alla fördelar som ett VPN.

PS.
Om man i Firefox går till www.grc.com och texten ”Gibson Research Corporation (US)” visas i grönt, betyder detta att informationen kommer från grc.com och är oförvanskad.
”grc.com” har ett certifikat av typen EV, vilket möjliggör detta. (EV ska vara säkraste typen av certifikat.)
DS.