Gratis museum (från 2016-02-01) ska locka nya grupper

Armémuseum, Etnografiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Kungl. myntkabinettet, Livrustkammaren, Medelhavsmuseet, Moderna museet i Stockholm och Malmö, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Statens centrum för arkitektur och design, Östasiatiska museet

Se https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6357821

Gäller även: Flygvapenmuseum i Linköping, Marinmuseum i Karlskrona, Världskulturmuseet i Göteborg.

Lämna ett svar