Uppgift – säkra hamnen

Det är dags för ett fartyg att komma in till en kaj för logistikförsörjning. Men innan fartyget kan komma måste hamnen och området i dess närhet vara säkert. Det är en uppgift för soldaterna ur Marinbasens Basskyddskompani.

Se Försvarsmakten

Lämna ett svar