”DV Fast Data Mode” adderat till D-STAR (om en Icom-radio)

DV Fast Data Mode*

By using data in place of voice frames, the ID-51A transfers data 3.5 times faster (3480 bps) than in the conventional DV mode (with voice). Pictures taken by an Android™ device can be quickly transmitted in the DV Fast Data mode.
* The DV Fast Data mode is not compatible with the DV mode low-speed data communication

Se http://www.icomamerica.com/en/products/amateur/handheld/id51aplus/defaul…
Se https://www.icom.co.jp/world/products/amateur/handheld/id-51e_plus/

Gratis museum (från 2016-02-01) ska locka nya grupper

Armémuseum, Etnografiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Kungl. myntkabinettet, Livrustkammaren, Medelhavsmuseet, Moderna museet i Stockholm och Malmö, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Statens centrum för arkitektur och design, Östasiatiska museet

Se https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6357821

Gäller även: Flygvapenmuseum i Linköping, Marinmuseum i Karlskrona, Världskulturmuseet i Göteborg.