The TNC2 is coming…

All the things that made the TNC1 great — made even better.

Se http://www.mobilinkd.com/tnc2/

GPS finns inbyggt i många mobiler:

Man kan då köra APRSdroid i sin Android-mobil, och sända ut sin position via Internet (och via ”TNC2” även med en VHF-radio).
Radiofrekvensen för APRS i Sverige är 144,8 MHz (i ett av amatörradiobanden), och man använder där 1200 bps paketradio (frekvensskift 1200 baud).

PS. Man tjänar USD 10 om man beställer nu, jag har gjort det. DS.

PPS. Leverans nu på väg till mig. DDS.

Från deras hemsida:

Why a Mobilinkd TNC?

– A better user interface for mobile APRS than any existing APRS radio.
– Low cost — much less expensive than existing purpose-built APRS gear.
– Battery powered and Bluetooth connected — just one cable.
– Excellent performance — tunable for optimum performance with your radio.
– Both ready to go with minimal configuration and yet completely hackable for those hams that have to know how their gear works and improve it.

Varför VPN är säkrare än enbart HTTPS

När man i sin webbläsare anger ”https://www.sr.se” kommer det att synas på Internet att man vill just gå krypterat till en nod för ”Sveriges Radio” (www.sr.se).

När man använder ett VPN (t.ex ”Freedome” för Android) syns det bara att man krypterat går till ”VPN-säljarens” nod på Internet.
Vart man själv därifrån vill surfa (till ”https://www.sr.se”) syns inte. Det syns bara att någon av VPN-säljarens kunder vill gå till ”https://www.sr.se” (ut från VPN-säljarens nod).

En beskrivning hur t.ex en arbetsgivare kan läsa det du surfar på jobbet (om enbart HTTPS används), finns på www.grc.com (engelska)

OBS. Gratistjänsten ”Tor” krypterar inte på egen hand trafiken, dvs Tor ger inte alla fördelar som ett VPN.

PS.
Om man i Firefox går till www.grc.com och texten ”Gibson Research Corporation (US)” visas i grönt, betyder detta att informationen kommer från grc.com och är oförvanskad.
”grc.com” har ett certifikat av typen EV, vilket möjliggör detta. (EV ska vara säkraste typen av certifikat.)
DS.