Skydd av sjötrafik

Fokus på den marina höstövningen har varit att försvara det egna territoriet och bland annat genomföra sjöfartsskyddsoperationer med syfte att skydda svensk import och export som går via Göteborgs hamnar.

Se Försvarsmakten

Lämna ett svar